Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Badvatten Blanketter Miljödata Miljöövervakning

Miljöövervakningsdata, datavärdskap och dataåtkomst

Under de senaste åren har omvärlden kommit att kräva allt större tillgång till kvalitetssäkrade data från miljöövervakningen. Därför har Havs- och vattenmyndigheten, HaV, och Naturvårdsverket upprättat ett system med nationella datavärdar.

Redovisning

Är du datavärd och ska redovisa din verksamhet, genom Havs- och vattenmyndighetens anvisade blankett, hämtar då hem den på vår blankettsida.

Datavärdarna utgörs främst av universitet och andra myndigheter. Datavärdarna har i uppdrag att ta emot, lagra och presentera svenska miljöövervakningsdata. De svarar också för internationell datarapportering. Målet är en effektiv datahantering där data från olika undersökningar lagras för framtiden och görs tillgängliga för alla via internet.

Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket finansierar den nationella miljöövervakningen av hav och vatten. De data som samlas in tillgängliggörs enligt CC0 och är därmed fria för alla att använda.

Vision för datavärdskap

Havs- och vattenmyndigheten delar Naturvårdsverkets vision för nationella datavärdskap som innebär att;

  • Alla data som samlas in med hjälp av skattemedel är allmänt tillgängliga.
  • Data används och kommer till nytta.
  • Alla insamlade data levereras till någon datavärd. Med ”alla” menas data från nationell övervakning, regional övervakning, kalkeffektuppföljning, samfinansierad övervakning (till exempel samordnad recipientkontroll, SRK) samt data från Basinventeringen och Naturvårdsuppföljningen i vissa fall.
  • Alla data samlas in med gemensamma metoder.
  • Alla data är tillgängliga via webben
  • Kvalitetsinformation finns för alla data.
Nedladdning av data
  • Data som finansierats av  Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket kan som regel laddas hem eller beställas över internet utan kostnad. Specialbeställningar utöver detta kan vara förenade med kostnader beroende på mängden data som önskas och vilken form data önskas.

För att datavärdarnas datalager ska kunna utnyttjas i flera sammanhang är det viktigt att beskrivningar av metadata, dataformat och tekniska lösningar följer etablerade standarder.

Dataåtkomst

Du kan nå data från miljöövervakningen via de ämnesvisa länkarna nedan. Länkarna leder dig vidare till en sida som mer utförligt beskriver datamängderna och var du ladda ner data. Data finns från både pågående och avslutade undersökningar.


Inom HaV:s ansvarsområdeTyp av dataDatavärd
Kust och havHydrografiska, kemi och marinbiologi data från Östersjön och Västerhavet (ej fisk)SMHI
Kust och hav/ SötvattenProvfisken från Sveriges sjöar, vattendrag och kustSveriges lantbruksuniversitet (SLU), Institutionen för akvatiska resurser
SötvattenGrundvattenkemidata och grundvattennivåerSveriges geologiska undersökning (SGU)
SötvattenKemi och biologi i sjöar och vattendrag (ej fisk)Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Institionen för vatten och miljö
BadvattenBadvattenkvalitetFolkhälsomyndigheten
Biologisk mångfaldArtförekomst (marina och limniska arter)Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), ArtDatabanken
Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Badvatten Blanketter Miljödata Miljöövervakning

Publicerad: 2014-02-11
Uppdaterad: 2016-02-01

Sidansvarig: Ann-Charlotte Berntsson