Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut View an English version of this page

Taggar: Ekonomi Fritidsfiske Havsmiljödirektivet Kvoter Miljöövervakning Nordsjön Yrkesfiske

Datainsamling inom EU:s gemensamma fiskeripolitik

-Data Collection Framework, DCF

Målsättningen för EU:s gemensamma fiskeripolitik är att fiske ska bedrivas på ett långsiktigt hållbart sätt, samt bygga på vetenskapliga bedömningar av de exploaterade beståndens storlek och utveckling. Som underlag för fiskeriförvaltningen gör medlemsländerna därför årliga undersökningar och beståndsuppskattningar av ett antal kommersiella fiskbestånd enligt Rådets förordning (EG) 199/2008.

Denna datainsamling utgör basen för EU:s och Internationella Havsforskningsrådets (ICES) rådgivning på fiskets område och den ligger till grund för internationella rekommendationer som till exempel maxkvoter.

I Sverige är Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ansvarig myndighet för genomförandet och samordningen av Sveriges nationella datainsamlingsprogram. HaV, Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för akvatiska resurser, SLU, och Jordbruksverket samlar in och analysera biologiska och ekonomiska data från yrkesfisket, fritidsfisket och vattenbruket samt beredningsindustrin.

Insamlingen koordineras regionalt mellan de medlemsländer inom EU som delar fiskevatten, för Sveriges del innebär det samarbete inom regionerna Östersjön och Nordsjön.

Skiss över samordningen av DCF-arbetet.

Vem gör vad?

SLU utför provtagningar ombord på fiskefartyg och på landad fångst och i hamnar. SLU utför även provtagning inom fritidsfisket och trål- och akustiska undersökningar på forskningsfartyg. De rådata som SLU samlar in, inom ramen för DCF, lagras i en databas hos SLU.

Jordbruksverket bistår HaV i de delar som berör vattenbruket och beredningsindustrins ekonomiska situation.

Förutom HaV:s ansvar för den nationella koordineringen, genom utsedd nationell kontaktperson (National Correspondent), ansvarar myndigheten också för uppgifter om landning, fiskeansträngning och ekonomiska data rörande fiskeflottan. HaV samlar också in uppgifter kring fritidsfisket.

Framtida utmaningar

Den europeiska kommissionen arbetar för närvarande med att ta fram en ny datainsamlingsförordning, Data Collection Multi Annual Programme (DC-MAP). Flera experter från Sverige är engagerade i denna utvecklingsprocess. Den kommande förordningen, som planeras att träda i kraft senast 2017, är med anpassad till Havsmiljödirektivets krav på miljöövervakning än dagens förordning.

Läs vidare om datainsamlingsförordningen på våra engelska sidor.

Sidan är upprättad i enlighet med de krav som framgår i Kommissionens förordning ( EC ) 665/2008 art. 8(2).

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut View an English version of this page

Taggar: Ekonomi Fritidsfiske Havsmiljödirektivet Kvoter Miljöövervakning Nordsjön Yrkesfiske

Publicerad: 2014-02-10
Uppdaterad: 2016-02-01

Sidansvarig: Ann-Charlotte Berntsson