Dela sidan på Facebook Dela sidan på Twitter Skicka e-post

Taggar: Miljöhot

Miljöhot

Miljön i våra hav, sjöar och vattendrag utsätts ständigt för påfrestningar som riskerar att förorena dem. Övergödning, utfiskning och försurning påverkar såväl djur som växter och är miljöhot vi behöver komma tillrätta med.

Våra hav, sjöar och floder utgör en bas för många olika verksamheter och det är viktigt att vi skyddar våra vatten. Negativ påverkan på våra hav har som följd att ekosystem utarmas och arter hotas. Vi får dessutom försämrade möjligheter att nyttja hav, sjöar och vattendrag för ändamål som exempelvis  friluftsliv och fritidsfiske.

Publicerad: 2013-07-08

Sidansvarig: Lennart Sorby