Dela sidan på Facebook Dela sidan på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Livet i hav, sjöar och vattendrag

Den biologiska mångfalden under ytan är ofta större än på land. Ekosystemen i vatten utgörs av en invecklad väv av olika organismer som påverkar varandra. Om en art försvinner förändras förutsättningarna för många andra. Våra ekosystem är utsatta för olika slags störningar och påverkan. Det kan leda till att värdefulla livsmiljöer och arter försvinner.

Havs- och vattenmyndigheten har ansvar för att undersöka ekosystemens status och se till att den biologiska mångfalden bevaras. Vissa hotade eller särskilt intressanta arter följer vi noggrant. Det gäller även främmande arter i våra vatten.

Dela sidan på Facebook Dela sidan på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Publicerad: 2013-07-08
Uppdaterad: 2014-03-07

Sidansvarig: Lennart Sorby