Dela sidan på Facebook Dela sidan på Twitter Skicka e-post

Taggar: Bidrag Säl

Ersättning för skador av säl och skarv

Sälarnas skador på det småskaliga fisket har ökat de senaste åren. Skadorna kan ersättas med viltskademedel. Men för att veta hur stor omfattningen är i olika län måste fler fiskare rapportera sälskador i sina loggböcker. Bara då kan ersättningen bli mer rättvis mellan länen. För skador orsakade av skarv finns ingen ersättning.

Viltskademedel ska först och främst användas för förebyggande åtgärder, men om de saknas kan ersättning för förlorad inkomst betalas ut. Eftersom det inte är möjligt att uppskatta hur stor del av fångsten som är förlorad, måste yrkesfiskare rapportera hur många redskap som varit utsatta för skador. Rapporteringen ska göras både i den dagliga loggboken och den månatliga journalen.
 
Under 2010 betalade Naturvårdsverket ut 24 miljoner kronor i viltskademedel för att förebygga och åtgärda skador av säl. 5,9 miljoner kronor gick till förebyggande åtgärder och 18,1 miljoner kronor för skador på fisket. En av anledningarna till att sälskadorna ökat är att sälarna blivit fler. Men framförallt har de lärt sig att söka upp fiskeredskapen.

Från och med 2012 handläggs den del av viltskadeanslaget som berör skador orsakade säl av HaV. Myndigheten fördelar anslaget till berörda länsstyrelser som i sin tur fördelar medlen till de enskilda fiskarena

2013 gav regeringen HaV rätt att disponera 20 000 tkr för att förebygga skador orsakade av säl och för att ersätta inträffad sådan skada. Grundprincipen är att skador helst ska förebyggas varför länsstyrelserna anmodats att inkomma med önskemål om bidrag för förebyggande åtgärder i första hand

Publicerad: 2014-02-10
Uppdaterad: 2014-02-17

Sidansvarig: Ann-Charlotte Berntsson