Dela sidan på Facebook Dela sidan på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Fritidsfiske Regler

Kan jag sälja min fångst vid fritidsfiske?

Du som fritidsfiskar i havet får inte sälja din fångst. Det krävs en fiskelicens för att få sälja fisk.

Havskräfta. Får inte säljas.

Vad är fritidsfiske?

Den som fiskar utan fiskelicens räknas som fritidsfiskare och får inte sälja fångsten.

Vilka arter gäller förbudet?

Förbudet att sälja fisk utan att ha fiskelicens gäller allt fiske i havet. Fångst från sjöar, vattendrag och andra inlandsvatten omfattas inte av förbudet.

Vad gäller för företag som ordnar fiske för turister?

När det gäller fisketurism bedrivet från fartyg som inte har fiskelicens får syftet med verksamheten inte vara att fånga fisk för försäljning. Turismfiske från fartyg som inte har fiskelicens faller därför utanför det yrkesmässiga fisket.

Vad har fångstmottagare för ansvar?

Även auktionsinrättningar och fångstmottagare måste följa förbudet att sälja fångster från fritidsfiskare.

Vad händer om jag säljer min fångst? 

Försäljningsförbudet är straffsanktionerat genom bestämmelser i fiskelagen. Om du ändå säljer fångst kan du få böter.

Vanliga frågor om förbudet:

Var går gränsen mellan havet och sötvattenområde?

I kustmynnande vattendrag är gränsen som huvudregel en rät linje mellan de två yttersta mynningsuddarna i varje vattendrag eller mellan särskilt uppsatta tavlor.

Mer information

Du hittar mer information fiskelicens här

  Du kan också kontakta Havs- och vattenmyndigheten:

  Frågor om försäljningsförbudet:

  Håkan Carlstrand Tel: 010-698 62 40

  Frågor om fiskelicens:

  Sara Kihlgren Tel: 010-698 62 55
  David Bennsten Tel: 010-698 62 94

  Dela sidan på Facebook Dela sidan på Twitter Skicka e-post Skriv ut

  Taggar: Fritidsfiske Regler

  Publicerad: 2013-11-27
  Uppdaterad: 2014-10-01

  Sidansvarig: Joakim Jacobzon