Dela sidan på Facebook Dela sidan på Twitter Skicka e-post

Tillsynsvägledning om miljökvalitetsnormer för vatten

Det är många som ska tillämpa reglerna om miljökvalitetsnormer för vatten. För att få en enhetlig tillämpning av reglerna har en vägledning tagits fram på området.

Syftet med en miljökvalitetsnorm

Miljökvalitetsnormerna infördes för att komma till rätta med miljöpåverkan från diffusa utsläppskällor som till exempel trafik och jordbruk. Där måste kraven fördelas mellan flera. Miljökvalitetsnormerna gäller dock även när påverkan bara kommer från enstaka källor. Miljökvalitetsnormerna ger ingen styrning i sig för den enskilde. De får effekt för den enskilde först efter att de i flera steg omvandlas till olika former av krav. Du kan läsa mer om hur en miljökvalitetsnorm ser ut under relaterad information till höger.

Vägledning om tillämpning av miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för vatten inom tillsynsarbetet

Naturvårdsverket tog fram en vägledning i samverkan med länsstyrelser samt andra centrala myndigheter med ansvar att tillsynsvägleda i frågan. Vägledningen är en genomgång av bestämmelserna och visade hur Naturvårdsverket ansåg att reglerna skulle tolkas.

Synpunkter på vägledningen och behov av ytterligare tillsynsvägledning från Havs- och vattenmyndigheten.

Nu har mer erfarenhet och praxis vuxit fram inom området och HaV har påbörjat arbetet med att se över, uppdatera och komplettera vägledningen. Vi mottar gärna synpunkter på vägledningen och eventuella ytterligare behov av tillsynsvägledning här!

Intressanta domar och beslut

Här finns samlat domar och beslut som behandlar miljökvalitetsnormer för vatten.

Publicerad: 2014-02-18
Uppdaterad: 2014-02-24

Sidansvarig: Lennart Sorby