Dela sidan på Facebook Dela sidan på Twitter Skicka e-post

Data och statistik

Havs- och vattenmyndigheten har en viktig roll som samordnare och beställare av en stor mängd data och information inom en rad olika områden.

Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för insamling av data om kommersiell fisk enligt EU:s datainsamlingsförordning. Informationen används till vetenskaplig rådgivning om fiskekvoter för EUs medlemsländer och till uppföljning av God Miljöstatus för ett hållbart fiske i haven runt Sverige. Biologiska data uppdateras årligen och tillgängliggörs via olika databaser.

Havs- och vattenmyndigheten ansvarar också för insamling av miljödata från sjöar, vattendrag, kust och hav. Miljödata tillgängliggörs som öppna data genom Havs- och vattenmyndighetens datavärdar. Miljödata är öppet för alla att ladda ner och kan lätt hämtas hem över internet.

Miljödata är en del av den kunskapsbas som används för uppföljning av miljötillstånd enligt miljömål och förordningar samt för internationella utvärderingar av miljötillståndet.

Enligt förordningen om den officiella statistiken är Havs- och vattenmyndigheten dessutom ansvarig för officiell statistik inom statistikområdet Fiske och Havs- och vattenmiljö.

Statistiken ska vara objektiv och allmänt tillgänglig, och vid framställning ska de i lagen nämnda kvalitetskriterierna tillämpas. Den officiella statistiken publiceras i samråd med Statistiska Centralbyrån.

Publicerad: 2013-10-14

Sidansvarig: Kasper Holgers