Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Badvatten Föreskrift Vägledning

Vägledning och föreskrift för EU-bad

Det är kommunerna som ansvarar skötsel av EU-bad. EU-baden omfattas av bestämmelserna i Badvattenförordningen och Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter.

På en särskild webbplats, Badplatsen, finns den senaste informationen i den takt mätresultaten rapporteras in från kommunera. Uppgifterna kvalitetssäkras av Folkhälsomyndigheten på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten. Även tidigare säsongers data finns tillgängliga.

Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för föreskrifter om skötsel av EU-bad. Tillsammans med Folkhälsomyndigheten vägleder vi kommunerna i dessa frågor.

Dessa skyltar för EU-bad visar att badvattnets kvalitet kontrolleras och bedöms regelbundet.

Dokument

Havs- och vattenmyndighetens vägledning för badvatten enligt direktiv 2006/7/EG (EU-badvatten). Syftet med vägledningen är att ge en översiktlig beskrivning av de krav på förvaltning av badvatten som ställs enligt EU:s badvattendirektiv på så kallade EU-bad.

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om badvatten (HVMFS 2012:14) Föreskrifterna ska tillämpas vid förvaltning av badvattenkvaliteten enligt badvattenförordningen (2008:218). Föreskrifterna ska tillämpas på de badvatten som kommunerna har förtecknat i sina badvattenregister.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Badvatten Föreskrift Vägledning

Publicerad: 2014-02-12
Uppdaterad: 2016-01-29

Sidansvarig: Ann-Charlotte Berntsson