Dela sidan på Facebook Dela sidan på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Badvatten Föreskrift Vägledning

Vägledning och föreskrift för kvalitetskontroll av badvatten

Det är kommunerna som ansvarar för regelbunden kontroll av de strandbad som är så kallade EU-bad. EU:s badvattendirektiv anger hur EU-bad bestäms samt hur övervakningen ska göras. Havs- och vattenmyndigheten utfärdar i enlighet med direktivet detaljerade föreskrifter för hur provtagning av badvatten ska göras.

På en särskild webbplats, Badplatsen, informerar Havs- och vattenmyndigheten om vattnets kvalitet vid Sveriges kommunala utomhusbad. Där kan du ta del av den senaste informationen i den takt mätresultaten rapporteras in från kommunera. Uppgifterna kvalitetssäkras av Smittskyddsinstitutet på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten. Även tidigare säsongers data finns tillgängliga. På webbplatsen finner du även information om vattentemperatur, algblomning och om hur vattenprover skall analyseras.

EU-bad

Inom EU ska större offentliga badplatser registreras som EU-bad, i Sverige är rekommendationen att bad med mer än 200 badande per dag i snitt ska betraktas som en större badplats. EU-bad kontrolleras enligt EU:s badvattendirektiv som innehåller krav på kontroll av badvatten (provtagning och undersökningar) badvattenprofiler och information till allmänheten.

Från och med badsäsongen 2012 ska EU-baden ha platsinformation om badvattnets kvalitet i form av tydliga och enhetliga skyltar. Bedömningen baseras på provtagningarna av badvattnet från de senaste fyra åren. Badvattenkvaliteten anges i fyra nivåer från utmärkt med tre stjärnor till dålig med avrådan från bad. 

Om badet fått klassificeringen dåligt eller om badet utsatts för en kortvarig förorening ska besökarna avrådas från bad. Det ska även finnas information om orsaken och vad som görs för att åtgärda problemet.

Årlig rapport om Europas badvatten

EU-kommissionen och Europeiska miljöbyrån ger årligen ut en rapport om badvattenkvalitén i Europas EU-bad. Den senaste i raden utkom i maj 2014.

Otillräcklig information

Det finns ett relativt stort antal badplatser som EU-kommissionen inte klassificerat eftersom de saknat tillräckligt omfattande provtagning för de senaste fyra åren. Sverige har, via webbplatsen Badplatsen, klassificerat inrapporterade bad även om enstaka prov saknats.

Folkhälsomyndigheten ansvarar för bassängbaden

Ansvaret för bassängbadens vattenkvalitet ligger numera hos Folkhälsomyndigheten som övertagit ansvaret från Socialstyrelsen. Läs även Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2004:7) som gäller för bassängbad. 

Dokument

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om badvatten (HVMFS 2012:14)
Föreskrifterna ska tillämpas vid förvaltning av badvattenkvaliteten enligt badvattenförordningen (2008:218). Föreskrifterna ska tillämpas på de badvatten som kommunerna har förtecknat i sina badvattenregister.

Havs- och vattenmyndighetens vägledning för badvatten enligt direktiv 2006/7/EG (EU-badvatten)PDF
Syftet med vägledningen är att ge en översiktlig beskrivning av de krav på förvaltning av badvatten som ställs enligt badvattendirektivet, 2006/7/EG, på så kallade EU-bad.

Dela sidan på Facebook Dela sidan på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Badvatten Föreskrift Vägledning

Publicerad: 2014-02-12
Uppdaterad: 2014-05-27

Sidansvarig: Linda Rydell