Dela sidan på Facebook Dela sidan på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Anslag Bidrag Havs- och vattenmiljöanslaget Projekt

Havs- och vattenmiljöanslaget

Vi ansvarar för anslaget 1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö. För år 2015 har vi fördelat 375 miljoner kronor till länsstyrelserna för arbetet med vattenförvaltning, kalkning, fiskevård, åtgärdsprogram för hotade arter och lokala vattenvårdsprojekt, LOVA. Utöver detta kommer länsstyrelserna att få ytterligare 40 miljoner kronor för särskilda åtgärdsprojekt.

För arbetet med vattenförvaltning, kalkning, fiskevård, åtgärdsprogram för hotade arter och LOVA får varje länsstyrelse själv prioritera vilka åtgärder som ger bäst miljönytta för det egna länet. För arbetet med vattenförvaltning och för LOVA-projekt finns dock ett högsta belopp.

Så här ser fördelningen till respektive länsstyrelse ut.PDF

Förstärkning av länsstyrelsernas arbete med åtgärder under 2015

Under 2014 genomfördes en särskild åtgärdssatsning inom anslaget 1:12 för att stimulera lokalt åtgärdsarbete. Länsstyrelserna kunde då söka projektpengar för ett begränsat antal större och fleråriga projekt. HaV tänker genomföra denna satsning även för 2015. Dessutom görs även en satsning för att stärka arbetet med akvatiskt områdesskydd. 

Ingen allmän utlysning av pengar 2015

Anslaget för åtgärder inom havs- och vattenmiljö omfattar i år knappt 666 miljoner kronor. Det är en minskning jämfört med år 2014. Havs- och vattenmyndigheten bedömer att inget utrymme kommer att finnas för en allmän utlysning av projektbidrag som söks via ansökningsförfarande direkt till myndigheten.

Om havs- och vattenmiljöanslaget

Det nuvarande havs- och vattenmiljöanslaget omfattar havsmiljöanslaget, som hanterades av Naturvårdsverket, men också bland annat finansiering av kalkning, vattenförvaltning och fiskevårdsåtgärder.            I Havs- och vattenmyndighetens regleringsbrevPDF följer ett antal villkor som mer i detalj reglerar vad delar av anslaget ska användas till.

Vad har vi gjort med pengarna?

Vi har fått i uppdrag av regeringen att redovisa hur de pengar vi fick för 2013 har använts. Redovisningen lämnades till Miljödepartementet den 15 april 2014.

Läs återrapporteringen för 2013

Läs återrapporteringen för 2012PDF

Läs återrapporteringen för 2011PDF

Blanketter för slutrapportering för pågående projekt

Projekt som beviljats tidigare år ska använda vår blankett för slutrapportering om det inte finns andra villkor i beslutet. Det står också i beslutet om bidrag vilket datum som slutrapporten ska skickas in.

Blankett för slutrapport havs- och vattenmiljöanslagetExcel

Anvisning till slutrapport havs- och vattenmiljöanslagetPDF

Dela sidan på Facebook Dela sidan på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Anslag Bidrag Havs- och vattenmiljöanslaget Projekt

Publicerad: 2014-02-13
Uppdaterad: 2014-05-09

Sidansvarig: Sara Steiner