Dela sidan på Facebook Dela sidan på Twitter Skicka e-post

Havs- och vattenmiljöanslaget

Vi ansvarar för anslaget Åtgärder för havs- och vattenmiljö. För år 2014  har vi fördelat 385 miljoner kronor till länsstyrelserna för arbetet med vattenförvaltning, kalkning, fiskevård, åtgärdsprogram för hotade arter och lokala vattenvårdsprojekt, LOVA. Utöver detta kommer länsstyrelserna att få ytterligare 40 miljoner kronor för särskilda åtgärdsprojekt.

För arbetet med vattenförvaltning, kalkning, fiskevård, åtgärdsprogram för hotade arter och LOVA får varje länsstyrelse får själv prioritera vilka åtgärder som ger bäst miljönytta för det egna länet.  För arbetet med vattenförvaltning och för LOVA-projekt finns dock ett högsta belopp.

Så här ser fördelningen till respektive länsstyrelse ut.PDF

Länsstyrelserna har under hösten kunnat anmäla intresse för att kunna genomföra fleråriga åtgärdsprojekt. Syftet har varit att de i samverkan med andra länsstyrelser och kommuner ska kunna genomföra större projekt som till exempel sträcker sig över ett helt avrinningsområde. Vi har nu beslutat att gå vidare med 13 av de 60 intresseanmälningarna. Vi återkommer med bidragsbelopp senast den 15 mars i år.

Här finns en lista över vilka projekt som kommer att beviljas pengar.PDF

Ingen allmän utlysning av pengar 2014

Anslaget för åtgärder inom havs- och vattenmiljö omfattar i år knappt 673 miljoner kronor. Det är en ökning jämfört med år 2013. Havs- och vattenmyndigheten bedömer dock att inget utrymme kommer att finnas för en allmän utlysning av  projektbidrag som söks via ansökningsförfarande direkt till myndigheten.

Om havs- och vattenmiljöanslaget

Det nuvarande havs- och vattenmiljöanslaget omfattar havsmiljöanslaget, som hanterades av Naturvårdsverket, men också bland annat finansiering av kalkning, vattenförvaltning och fiskevårdsåtgärder. I Havs- och vattenmyndighetens regleringsbrevPDF följer ett antal villkor som mer i detalj reglerar vad delar av anslaget ska användas till.

Vad har vi gjort med pengarna?

Vi har fått i uppdrag av regeringen att redovisa hur de pengar vi fick för 2013 har använts. Redovisningen ska lämnas till Miljödepartementet senast den 15 april 2014.

Läs återrapporteringen för 2012PDF

Läs återrapporteringen för 2011PDF

Blanketter för slutrapportering för pågående projekt

Projekt som beviljats tidigare år ska använda vår blankett för slutrapportering om det inte finns andra villkor i beslutet. Det står också i beslutet om bidrag vilket datum som slutrapporten ska skickas in.

Blankett för slutrapport havs- och vattenmiljöanslagetExcel

Anvisning till slutrapport havs- och vattenmiljöanslagetPDF

Publicerad: 2014-02-13
Uppdaterad: 2014-02-13

Sidansvarig: Martina Liljegren