Dela sidan på Facebook Dela sidan på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Anslag Bidrag Havs- och vattenmiljöanslaget Projekt

Havs- och vattenmiljöanslaget

Vi ansvarar för anslaget 1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö. För år 2015 har vi fördelat 385 miljoner kronor till länsstyrelserna för arbete med vattenförvaltning, kalkning, fiskevård, åtgärdsprogram för hotade arter och lokala vattenvårdsprojekt, LOVA. Utöver detta får länsstyrelserna ytterligare 40 miljoner kronor för särskilda åtgärdsprojekt.

Det nuvarande havs- och vattenmiljöanslaget omfattar havsmiljöanslaget, (som hanterades av Naturvårdsverket), men också bland annat finansiering av kalkning, vattenförvaltning och fiskevårdsåtgärder. I Havs-och vattenmyndighetens regleringsbrevPDF följer ett antal villkor som mer i detalj reglerar vad delar av anslaget ska användas till.

Medel för lokala åtgärder söks via länsstyrelsen

För arbetet med vattenförvaltning, kalkning, fiskevård, åtgärdsprogram för hotade arter och LOVA får varje länsstyrelse själv prioritera vilka åtgärder som ger bäst miljönytta för det egna länet. För arbetet med vattenförvaltning och för LOVA-projekt finns dock ett högsta belopp.

Så här ser fördelningen till respektive länsstyrelse ut.PDF

Blanketter för slutrapportering för pågående projekt

Projekt som beviljats tidigare år ska använda vår blankett för slutrapportering om det inte finns andra villkor i beslutet. Det står också i beslutet om bidrag vilket datum som slutrapporten ska skickas in.

Blankett för slutrapport havs- och vattenmiljöanslagetWord 2007

Anvisning till slutrapport havs- och vattenmiljöanslagetPDF

Länsstyrelsernas särskilda åtgärdsprojekt under 2015

Under 2014 genomfördes en särskild åtgärdssatsning inom anslaget 1:12 för att stimulera lokalt åtgärdsarbete. Länsstyrelserna kunde då söka projektpengar för ett begränsat antal större och fleråriga projekt. Havs- och vattenmyndigheten genomförde denna satsning även för 2015. Dessutom gjordes även en satsning för att stärka arbetet med akvatiskt områdesskydd. 

Förstärkningen fortsätter under 2016

För 2016 finns 14 miljoner kronor avsatta till länsstyrelsernas särskilda åtgärdsprojekt. Under hösten 2015 kommer en utlysning göras gällande särskilda åtgärdsprojekt för 2016. Inriktning för projekten, så som åtgärdsområde och prioriteringsgrunder meddelas i samband med utlysningen som beräknas ske i oktober.

Vad har vi gjort med pengarna?

Vi har fått i uppdrag av regeringen att redovisa hur de pengar vi fick för 2014 har använts. Redovisningen lämnades till Miljö- och energidepartementet den 15 april 2015.

Läs återrapporteringen för 2014


Dela sidan på Facebook Dela sidan på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Anslag Bidrag Havs- och vattenmiljöanslaget Projekt

Publicerad: 2014-02-13
Uppdaterad: 2015-09-25

Sidansvarig: Frida Åberg