Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Anslag Bidrag Havs- och vattenmiljöanslaget Projekt

Havs- och vattenmiljöanslaget

Vi ansvarar för anslaget 1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö. För år 2015 har vi fördelat 385 miljoner kronor till länsstyrelserna för arbete med vattenförvaltning, kalkning, fiskevård, åtgärdsprogram för hotade arter och lokala vattenvårdsprojekt, LOVA. Utöver detta får länsstyrelserna ytterligare 40 miljoner kronor för särskilda åtgärdsprojekt.

Projektkatalog

Vi arbetar med att ta fram ett sökverktyg till projekten inom havs- och vattenmiljöanslaget. Det beräknas vara klart under våren 2016.

Det nuvarande havs- och vattenmiljöanslaget omfattar finansiering av kalkning, vattenförvaltning, havsmiljöförvaltning och fiskevårdsåtgärder. I vårt regleringsbrev följer ett antal villkor som mer i detalj reglerar vad delar av anslaget ska användas till.

Medel för lokala åtgärder söks via länsstyrelsen

För arbetet med vattenförvaltning, kalkning, fiskevård, åtgärdsprogram för hotade arter och LOVA får varje länsstyrelse själv prioritera vilka åtgärder som ger bäst miljönytta för det egna länet. För arbetet med vattenförvaltning och för LOVA-projekt finns dock ett högsta belopp.

Så här ser fördelningen till respektive länsstyrelse ut.PDF

Blanketter för slutrapportering för pågående projekt

Projekt som beviljats tidigare år ska använda vår blankett för slutrapportering om det inte finns andra villkor i beslutet. Det står också i beslutet om bidrag vilket datum som slutrapporten ska skickas in.

Blankett för slutrapport havs- och vattenmiljöanslagetWord

Anvisning till slutrapport havs- och vattenmiljöanslagetPDF

Länsstyrelsernas särskilda åtgärdsprojekt under 2015

Under 2014 genomfördes en särskild åtgärdssatsning för att stimulera lokalt åtgärdsarbete. Länsstyrelserna kunde då söka projektpengar för ett begränsat antal större och fleråriga projekt. Vi genomförde satsningen även för 2015. Dessutom gjordes även en satsning för att stärka arbetet med akvatiskt områdesskydd. 

Förstärkningen fortsätter under 2016

För 2016 finns 14 miljoner kronor avsatta till länsstyrelsernas särskilda åtgärdsprojekt. Utlysningen pågår fram till 9 november 2015. Vi har valt att göra en satsning för att stärka åtgärdsarbetet för kustvatten, vikar och skär. 

Information om ansökningsprocessen, urvalskriterier med mera finns att läsa i utlysningen.PDF

Vad har vi gjort med pengarna?

Vi har fått i uppdrag av regeringen att redovisa hur de pengar vi fick för 2015 har använts. Redovisningen lämnades till Miljö- och energidepartementet den 18 april 2016.

Läs återrapporteringen för 2015.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Anslag Bidrag Havs- och vattenmiljöanslaget Projekt

Publicerad: 2014-02-13
Uppdaterad: 2016-04-05

Sidansvarig: Åsa Andersson