Dela sidan på Facebook Dela sidan på Twitter Skicka e-post Skriv ut View an English version of this page

Taggar: Organisation

Ledningsgrupp

Havs- och vattenmyndigheten är en enrådsmyndighet. Det innebär att generaldirektören ensam bär ansvaret för myndighetens verksamhet inför regeringen. Generaldirektören svarar för den löpande verksamheten tillsammans med myndighetens ledning.

Ledningen består av cheferna för våra fyra sakfrågeavdelningar samt  stabschef, personalchef och kommunikationschef.

Björn Risinger, generaldirektör

Generaldirektör

Björn Risinger
010-698 60 01
bjorn.risinger@havochvatten.se

Maria Hellsten, stabschef.

Stabschef

Maria Hellsten
010-698 60 02
maria.hellsten@havochvatten.se

Anna Jöborn, Avdelningschef Kunskapsavdelningen.

Avdelningschef kunskapsavdelningen

Anna Jöborn
010-698 60 06
anna.joborn@havochvatten.se

Björn Sjöberg,  Avdelningschef Åtgärdsavdelningen.

Avdelningschef avdelningen för havs- och vattenförvaltning

Björn Sjöberg
010-698 60 08
bjorn.sjoberg@havochvatten.se

Johan Löwenadler Davidsson,  Avdelningschef Tillsynsavdelningen.

Avdelningschef avdelningen för verksamhetsstyrning

Johan Löwenadler Davidsson
010-698 60 09
johan.lowenadler-davidsson@havochvatten.se

Ingemar Berglund,  Avdelningschef Planeringsavdelningen.

Avdelningschef avdelningen för fiskförvaltning

Ingemar Berglund
010-698 60 07
ingemar.berglund@havochvatten.se

Maud Larsen, enhetschef kommunikationsenheten.

Kommunikationschef

Maud Larsen
010-6986024
070-8655210
maud.larsen@havochvatten.se

Jennie Knutsson, enhetschefpersonalenheten.

Personalchef

Jennie Knutsson
010-698 60 04
jennie.knutsson@havochvatten.se

Dela sidan på Facebook Dela sidan på Twitter Skicka e-post Skriv ut View an English version of this page

Taggar: Organisation

Publicerad: 2013-12-02

Sidansvarig: Marie Larsson