Dela sidan på Facebook Dela sidan på Twitter Skicka e-post Skriv ut View an English version of this page

Taggar: Organisation

Ledningsgrupp

Havs- och vattenmyndigheten är en enrådsmyndighet. Det innebär att generaldirektören ensam bär ansvaret för myndighetens verksamhet inför regeringen. Generaldirektören svarar för den löpande verksamheten tillsammans med myndighetens ledning.

HaV:s ledningsgrupp.

HaV:s ledningsgrupp.

Ledningen består av cheferna för våra fyra sakfrågeavdelningar samt  stabschef, personalchef och kommunikationschef.

Björn Risinger, generaldirektör

Generaldirektör

Björn Risinger
010-698 60 01
bjorn.risinger@havochvatten.se

Maria Hellsten, stabschef.

Stabschef

Maria Hellsten
010-698 60 02
maria.hellsten@havochvatten.se

Anna Jöborn, Avdelningschef Kunskapsavdelningen.

Avdelningschef kunskapsavdelningen

Anna Jöborn
010-698 60 06
anna.joborn@havochvatten.se

Björn Sjöberg,  Avdelningschef Åtgärdsavdelningen.

Avdelningschef avdelningen för havs- och vattenförvaltning

Björn Sjöberg
010-698 60 08
bjorn.sjoberg@havochvatten.se

Johan Löwenadler Davidsson,  Avdelningschef Tillsynsavdelningen.

Avdelningschef avdelningen för verksamhetsstyrning

Johan Löwenadler Davidsson
010-698 60 09
johan.lowenadler-davidsson@havochvatten.se

Ingemar Berglund,  Avdelningschef Planeringsavdelningen.

Avdelningschef avdelningen för fiskförvaltning

Ingemar Berglund
010-698 60 07
ingemar.berglund@havochvatten.se

Maud Larsen, enhetschef kommunikationsenheten.

Kommunikationschef

Maud Larsen
010-6986024
070-8655210
maud.larsen@havochvatten.se

Jennie Knutsson, enhetschefpersonalenheten.

Personalchef

Jennie Knutsson
010-698 60 04
jennie.knutsson@havochvatten.se

Dela sidan på Facebook Dela sidan på Twitter Skicka e-post Skriv ut View an English version of this page

Taggar: Organisation

Publicerad: 2013-12-02

Sidansvarig: Marie Larsson